Odpowiedz do: Prośba z niemieckiego – wzmianka z marginesu aktu małżeństwa

Strona główna Fora Tłumaczenia Prośba z niemieckiego – wzmianka z marginesu aktu małżeństwa Odpowiedz do: Prośba z niemieckiego – wzmianka z marginesu aktu małżeństwa

#35992
To_Jo
Użytkownik

Nr 11
Karl Valentin
Sczygiel ist am
2 Februar 1851
geboren.

Eingetragen auf
Anordnung des
Königlichen Land-
gerichts zu Gleiwitz
I -te Civil Kammer
vom 1. Mai 1884

der Standesbeamte

===
Karl Valentin Sczygiel urodził się 2 lutego 1851
Wpisano na polecenie I izby cywilnej sądu rejonowego w Gliwicach z dnia 1 maja 1884

Urzędnik stanu cywilnego
….
_____
pozdr. stefan