Odpowiedz do: Prośba o tłumaczenie aktów urodzenia

Strona główna Fora Tłumaczenia Prośba o tłumaczenie aktów urodzenia Odpowiedz do: Prośba o tłumaczenie aktów urodzenia

#36475
DorotaK
Użytkownik

AU nr 151/ 1890 rok
Działo się w osadzie Biskupicach 19/31.08.1890 roku o godz. 5 po południu. Stawił się osobiście: Stanisław Dziurka, rolnik, 24 lata, zamieszkały w Brzezicach, w obecności: Ignacego Jurka, 35 lat i Piotra Szymaszka, 32 lata, rolników zamieszkałych pierwszy we wsi Stróża, a drugi w Brzezicach; i okazał nam dziecię męskiej płci oświadczając, że ono urodziło się we wsi Brzezice 16/28 bieżącego miesiąca i roku o godz. 10 wieczorem, od prawowitej jego żony Wiktorii urodzonej Szwajowska, 19 lat. Dziecięciu temu przy chrzcie świętym, sprawowanym dzisiaj, dano imię: Władysław, a chrzestnymi jego byli: Ignacy Jurek i Elżbieta Szymaszek. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany, następnie tylko przez nas podpisany. ks. R.Pałkowski/Pankowski?

AU nr 22 / 1890 rok
Działo się w osadzie Biskupicach 27.01/08.02.1890 roku o godz. 3 po południu. Stawił się osobiście: Wojciech Dziurka, rolnik, 28 lat, zamieszkały w Brzezicach, w obecności: Tomasza Kozłowskiego, 27 lat i Pawła Garbala, 52 lata, rolników zamieszkałych w Brzezicach; i okazał nam dziecię męskiej płci oświadczając, że ono urodziło się we wsi Brzezice 25.01/06.02 bieżącego roku o godz. 4 po południu, od prawowitej jego żony Antoniny urodzonej Pasieczna, 22 lata. Dziecięciu temu przy chrzcie świętym, sprawowanym dzisiaj, dano imię: Władysław, a chrzestnymi jego byli: Tomasz Kozłowski i Karolina Garbal. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany, następnie tylko przez nas podpisany. ks. R.Pałkowski/Pankowski?

Dorota