Odpowiedz do: Prośba o tłumaczenie aktu małżeństwa Dziurka kt

Strona główna Fora Tłumaczenia Prośba o tłumaczenie aktu małżeństwa Dziurka kt Odpowiedz do: Prośba o tłumaczenie aktu małżeństwa Dziurka kt

#36554
DorotaK
Użytkownik

AM nr 7 / 1889 rok
Działo się w osadzie Biskupicach 17/29.01.1889 roku o godz. 1 po południu. Oświadczamy, że w obecności świadków: Ignacego Jurka, 33 lata i Jana Jurka, 30 lat, chłopów rolników zamieszkałych w Struży, zawarto dzisiaj religijny związek małżeński między:
Stanisławem Dziurką – kawalerem, chłopem, 22 lata, urodzonym i zamieszkałym w Brzezicach, synem Andrzeja i Jadwigi urodzonej Stadnicka małżonków Dziurków rolników w Brzezicach
i Wiktorią Szwajowską – panną, 18 lat, urodzoną i zamieszkałą w Brzezicach, córką zmarłych Józefa i Petroneli urodzonej Słomka małżonków Szwajowskich.
Związek małżeński poprzedziły trzy ogłoszenia opublikowane w tutejszym parafialnym kościele, w dniach: (podano daty). Nowożeńcy oświadczyli, że przedślubnej umowy nie zawarli. Pozwolenie na wstąpienie w związek małżeński dla narzeczonej przez najbliższą rodzinę i przed nami udzielone słownie. Religijny obrzęd sprawowany przez księdza Romana Pankowskiego, miejscowego administratora. Akt ten po przeczytaniu tylko przez nas podpisany. Nowożeńcy i świadkowie niepiśmienni ks. R.Pankowski

Dorota