Odpowiedz do: z łaciny (nieślubne)

Strona główna Fora Tłumaczenia z łaciny (nieślubne) Odpowiedz do: z łaciny (nieślubne)

#36599
apgr
Użytkownik

Latwiej tłumaczyć to z niemieckiego…

Der Tag, an welchem die Taufe verrichtet: Den 20. [October 1802] aus Lubetzko – Ist des Heyßlers Franz Nayman, von uneh[e]lichem Weibe Catharina Mikoszkin d[en] 19. Abend gebohr[enes] Mägdl[lein], welches der allhiesige Herr Pfarrer Joh[ann] Wieczorek getaufet und den Nahmen Marianna gegeben. Tauf-Z[eugen] waren: Paul Segeth fab[er] et Catharina Juraschek.

Dzień w którym odbył się chrzest: 20-go [października 1802] z Lubetzka – ochrzczona została dziewczynka chałupnika Franza Naymana, z nieślubnej Katarzyny Mikoszkin, urodzona 19 wieczorem, przez tutejszego proboszcza Joh[anna] Wieczorek i otrzymała imię Marianna. Świadkami chrztu byli: Paul Segeth kowal i Catharina Juraschek.

Adam Peter