Odpowiedz do: prośba o przetłumaczenie

Strona główna Fora Tłumaczenia prośba o przetłumaczenie Odpowiedz do: prośba o przetłumaczenie

#37244
adko99
Użytkownik

(Akt) Nr 9.
Brzenskowitz (Brzęczkowice) 19.04.1920
Przed niżej podpisanym urzędnikiem USC stawili się celem zawarcia związku małżeńskiego:
1. rębacz górniczy Anton Winiarski, kawaler
co do tożsamości znany
wyznania katolickiego, ur. 18.10.1895 w Oppeln (Opole), okręg miejski, Prusy
zam. w Brzenskowitz
Syn robotnika górniczego Anton(a) Winiarski(ego) i jego małżonki Rosalii z.d. Urbanek
obojga zam. w Brzenskowitz

2. niezamężna Maria Rosalia Magdziorz, bez szczególnego statusu
co do tożsamości znana
wyznania katolickiego, ur. 19.08.1895 w Brzenskowitz
zam. w Brzenskowitz
córka inwalidy górniczego Josef(a) Magdziorz i jego małżonki Marii z.d. Kalaga,
obojga zam. w Brzenskowitz

Powołano na świadków i stawili się:
3. konduktor kolejowy Johann Janotta
co do tożsamości znany
lat 42, zam. w Brzenskowitz
4. strażnik kolejowy
Johann Gorazdza
o tożsamości potwierdzonej na podstawie przedłożonej legitymacji
lat 33, zam. w Klodnitz (Kłodnica) powiat Kozel-Cosel

Urzędnik stanu cywilnego zapytał każdego z narzeczonych z osobna i kolejno, czy pragną zawrzeć związek małżeński.
Gdy narzeczeni odpowiedzieli na to pytanie twierdząco, wówczas urzędnik stanu cywilnego orzekł, iż na mocy kodeksu cywilnego są oni prawnie skojarzonymi małżonkami.

Przeczytano, zatwierdzono i podpisano:
Anton Winiarski
Maria Rosalia Winiarski z.d. Magdziorz
Johann Janotta
Johann Gorarzdza
urzędnik USC
z.up.: Larkowitz

…………………..

Pozdrawiam