Odpowiedz do: Prośba o tłumaczenie

Strona główna Fora Tłumaczenia Prośba o tłumaczenie Odpowiedz do: Prośba o tłumaczenie

#37507
Pyjter
Użytkownik

Kobier 26 listopada 1917
Hajer Albert Wyduch, kawaler, katolik, ur. 17.04.1892 w Ochojetz, gmina Petrowitz, pow. Pleß, tam tez zamieszkały, syn robotnika w kamieniołomach Kaspara Wyducha (zmarłego na Ochojcu) i jego zony Magdaleny z domu Limanski (mieszkającej na Ochojcu)
Oraz
córka komornika/czki Maria, Sophia Rygula, panna, katoliczka, ur. 17 marca 1897 w Kobier pow. Pleß (i tam zamieszkała) , córka niezamężnej komorniczki Kathariny Rygula z Kobiora.

Świadkowie: robotnik kopalniany Ludwig Mazur z Kobiora (24 lata) oraz robotnik kopalniany Paul Sroka (31 lat) z Ochojca.

Dopisek Kobier 22 kwietnia 1940 : urodzony 03.09.1918 na Ochojcu syn (USC Petrowitz Nr 78/1918) Karl Joachim zawarł pierwszy związek małżeński (USC Petrowitz Nr 37/1940).
Pozdrawiam
Pyjter