Odpowiedz do: akt małżeństwa w j. rosyjskim prośba o tłumaczenie

Strona główna Fora Tłumaczenia akt małżeństwa w j. rosyjskim prośba o tłumaczenie Odpowiedz do: akt małżeństwa w j. rosyjskim prośba o tłumaczenie

#37924
DorotaK
Użytkownik

AM nr 67 / 1899 rok
Działo się we wsi Sosnowiec 14/26.09.1899 roku o godz. 4 po południu. Oświadczamy, że w obecności świadków: Józefa Gniadzika, 29 lat, kupca i Stanisława Marcinkowskiego, 26 lat, robotnika, obu zamieszkałych we wsi Sosnowiec, zawarto dzisiaj religijny związek małżeński między:
Wincentym Kawęckim – kawalerem, 27 lat, kupcem, synem Jakuba i Magdaleny urodzonej Wojtecka małżonków Kawęckich, urodzonym we wsi Wymysłowie parafia Biała, zamieszkałym we wsi Sosnowiec,
a Pauliną Lisowską – panną, 21 lat, córką Józefa i Katarzyny urodzonej Szybalska małżonków Lisowskich, urodzoną we wsi i parafii Ćmińsk, zamieszkałą we wsi Sosnowiec.
Związek małżeński poprzedziły trzy ogłoszenia opublikowane w sosnowskim parafialnym kościele, w dniach (podano daty). Nowożeńcy oświadczyli, że ślubna umowa między nimi zawarta nie była. Religijny obrzęd ślubu sprawowany przez ks. Tomasza Zdziennickiego?, miejscowego wikarego. Akt ten nowożeńcom i świadkom przeczytany, przez nas tylko podpisany. ks. D.R.Milbert

Dorota