Odpowiedz do: Służba wojskowa

Strona główna Fora Historia Służba wojskowa Odpowiedz do: Służba wojskowa

#4837
Krzysztof Bulla
Administrator

Precyzując trochę pytanie żołnierz pruski/niemiecki od 1813 roku był zobowiązany do służby od 20 do 39 roku życia, a w razie potrzeby nawet dłużej. Natomiast w czasie pokoju w szeregi armii wcielany był obowiązkowo na 3 lata po ukończeniu 20 roku życia, a potem pozostawał w czynnej rezerwie, aż do ukończenia 25 roku życia. Nim ktoś został wysłany na szkolenie musiał najpierw zostać przydzielony do jakiejś konkretnej jednostki. O tym gdzie ktoś został przydzielony decydowały m.in względy fizyczne, miejsce zamieszkania. Różne jednostki wojskowe miały swe garnizony w różnych częściach Śląska, dlatego poza Nysą istniały inne miejsca szkoleń i wydaje mi się że można je powiązać z konkretną jednostką wojskową do jakiej trafił rekrut.

Górny Śląsk znajdował się na obszarze funkcjonowania VI Korpusu Armijnego z dowództwem we Wrocławiu, choć spośród podległych mu jednostek Górnoślązacy najczęściej trafiali do 12 Dywizji w Nysie, choć znam przypadki że Górnoślązacy trafiali też do 11 Dywizji we Wrocławiu.

Skład 12 Dywizji zmieniał się w czasie, ale w 1914 roku składała się ona z
23 Brygady Piechoty ze sztabem w Gliwicach
24 Brygady Piechoty ze sztabem w Nysie
78 Brygady Piechoty ze sztabem w Brzegu
12 Brygady Kawalerii ze sztabem w Nysie
44 Brygady Kawalerii ze sztabem w Gliwicach
12 Brygady Artylerii Polowej ze sztabem w Nysie

W związku z tym, by odpowiedzieć sobie na pytanie, gdzie mógł znajdować się nasz przodek, najpierw trzeba by znać nazwę oddziału w którym służył. Choć spotkałem się ze stwierdzeniem, że o ile pobór do kawalerii nie był jakoś związany z miejscem zamieszkania to o tyle do piechoty rekrutowano do garnizonu położonego najbliżej miejsca zamieszkania.

Natomiast jeżeli chodzi o wykreślenie z rejestru zmarłych to trochę nie rozumiem sytuacji. Rozumiem, że w rejestrze zgonów jest imię i nazwisko przodka, oraz przekreślony numer, ale czy w księdze pod takim numerem aktu fizycznie nie ma, czy też pod tym numerem znajduje się inna osoba ?

Jeżeli aktu nie zdecydowano się wpisać do akt USC w Żorach, to może znajduje się on w USC w Gotartowicach, bo chyba tam przynależały Boguszowice. A jak tam nie ma to może warto sprawdzić miejscowość, gdzie mogła służyć dana osoba.