Odpowiedz do: PRZODKOWIE WYZNANIA MOJŻESZOWEGO

Strona główna Fora Historia PRZODKOWIE WYZNANIA MOJŻESZOWEGO Odpowiedz do: PRZODKOWIE WYZNANIA MOJŻESZOWEGO

#5366
Artur Paczyna
Użytkownik

Joanno,

Temat konwersji (asymilacji) Żydów jest bardzo obszerny i moim zdaniem wykraczający poza ramy naszego forum.

Tym niemniej, chętnie udostępnię literaturę na ten temat: Np.
1. Cała Alina, Asymilacja Żydów w Królestwie Polskim (1864-1897). Postawy, Konflikty, Stereotypy, PIW, Warszawa 1989 (stron 408) oraz
2. Eisenbach Artur, Emancypacja Żydów na zimieach polskich 1785-1870 na tle europejskim. PIW, Warszawa 1988 (stron 697)

i podyskutuję w wolnej chwili.

Dodam jedynie, o czym pisałem w innym miejscu, że Kościół Rzymsko-Katolicki w przeszłości (do 1965 roku) podchodził bardzo rygorystycznie do konwersji (bez względu na to, czy heretyków, czy pogan) i małżeństw mieszanych (bez względu na wiarę innowiercy). Dość wspomnieć, że wymagał od katechumena znajomości katechizmu i okresu przygotowania przed Chrztem Świętym, a w przypadku małżeństwa mieszanego wymagał od innowiercy akceptacji katolickiego wychowania dzieci.

Opisany przez Ciebie przypadek jest bardzo ciekawy i świadczy o wielkim uczuciu między młodymi. 🙂

Artur

Jedną tylko wypowiadam prośbę do ludu śląskiego, by pozostał wierny swym zasadom chrześcijańskim i swemu przywiązaniu do Polski.

Wojciech Korfanty