Odpowiedz do: Genealogia genetyczna – pierwsza polska strona

Strona główna Fora Genealogia genetyczna Genealogia genetyczna – pierwsza polska strona Odpowiedz do: Genealogia genetyczna – pierwsza polska strona

#5557
Artur Paczyna
Użytkownik

Temat bardzo ciekawy, choć to, co wiąże się z pradziejami, często oparte jest moim zdaniem na niedostatecznym materiale źródłowym oraz hipotezach i domysłach.

Zwraca uwagę dyskusyjny warsztat naukowy (grupa badana, jej wielkość i skład, pominięcie okresów, gdy kulturowo kremowano zwłoki, nie uwzględnienie migracji ludności w ostatnich 2000 lat) i jego wpływ na “ostateczne” wyniki badań, które według mnie – z uwagi na dynamiczny rozwój nauki w tym zakresie – mogą ulec korekcie.

Wydaje się także, że nie bez znaczenia są doświadczenia w badaniu DNA w procedurze zaprzeczenia ojcostwa, których wyniki oparte są na prawdopodobieństwie, a nie pewności wyniku, co generuje potrzebę ustalania dodatkowych okoliczności, które pozwolą potwierdzić dowodzoną tezę.

Tym niemniej, chętnie zapoznałbym się z Waszymi doświadczeniami w zakresie genealogii genetycznej. Sądzę, że każda opinia i wskazówka będą bardzo cenne nie tylko dla mnie.

Przy okazji, nie znalazłem nigdzie, a nurtują mnie pytania:
Czy można rozróżnić potomków z hg R1a-M458-L260 z osadnictwa przybyłego na ziemie polskie ok. 2500 roku pne od potomków z hg R1a z osadnictwa przybyłego w VI w. z Naddnieprza?
Czy są prowadzone badania i znane są ich wyniki, które pozwalają na określenie daty przybycia na ziemie polskie osadników z hg R1b1a2a-U106?

Artur

Jedną tylko wypowiadam prośbę do ludu śląskiego, by pozostał wierny swym zasadom chrześcijańskim i swemu przywiązaniu do Polski.

Wojciech Korfanty