Odpowiedz do: Spisy ludności woj. krakowskiego

Strona główna Fora Źródła genealogiczne Spisy ludności woj. krakowskiego Odpowiedz do: Spisy ludności woj. krakowskiego

#5883
Artur Paczyna
Użytkownik

Mirosławie,

To, że Dekanat Bytomski do 1821 roku należał do Diecezji Krakowskiej, niestety nie przekłada się na dane ze Spisu ludności.

Spis przeprowadzony parafiami z poszczególnych województw na zlecenie Sejmu Czteroletniego, obejmował ówczesne (z 1790 – 1791, a więc po I rozbiorze) terytorium Królestwa Polskiego.

Z uwagi na pogranicze prusko – polskie i istotne wielokierunkowe migracje ludności w tym czasie, wydaje się, że Spis może mieć duże znaczenie dla wielu z nas. Stąd mój post.

Spis jest tym cenniejszy, że są w nim dane o mieszkańcach pogranicza z miejscowości, dla których nie zachowały się do naszych czasów księgi metrykalne (np. Truskolasy).

Precyzując. w Spisie nie występują, bo nie mogą, miejscowości – parafie śląskie.

Użyte przeze mnie wyrażenie “śląskie’ nie należy utożsamiać z obecnym obszarem województwa śląskiego.

Przykładowe miejscowości ze Spisu: Mysłowice, Olkusz, Krzepice, Kłobuck, Częstochowa, Mykanów, Mstów, Szczekociny, Jędrzejów, Nagłowice, Racławice, Kraków.

Artur

Jedną tylko wypowiadam prośbę do ludu śląskiego, by pozostał wierny swym zasadom chrześcijańskim i swemu przywiązaniu do Polski.

Wojciech Korfanty