Odpowiedz do: Pomoc w tłumaczeniu.

Strona główna Fora Tłumaczenia Pomoc w tłumaczeniu. Odpowiedz do: Pomoc w tłumaczeniu.

#7547
Adam Peter
Użytkownik

Dobry wieczor,

«Nr. 159

Birkenheim, am 2ten Dezember 1889.

Vor dem unterzeichneten Standesbeamten erschien heute, der Persönlichkeit nach bekannt, die Frau Johanna Kulanek geborene Lebek, wohnhaft zu Scharleÿ, und zeigte an, daß ihr Ehemann, der Bergmann Johann Kulanek, vierzig Jahre alt, katholischer Religion, wohnhaft zu Scharleÿ, geboren zu Scharleÿ, Kreis Beuthen O/S, Sohn des Wächters Jacob Kulanek und dessen Ehefrau Agnes unbekannten Familiennamens, beide zu Scharleÿ verstorben, zu Colonie Brzezowitz auf Neue Helene Grube, am siebenundzwanzigsten November des Jahres tausend achthundert achtzig und neun vormittags um neun und halb Uhr verstorben sei in Folge Unfalls bei der Werksarbeit. Die Anzeigende erklärte noch, daß sie aus eigener Wissenschaft von dem Tode ihres Ehemannes unterrichtet sei. Vorgelesen, genehmigt und wegen Schreibensunkunde von der Anzeigenden mit ihrem Handzeichen versehen +++. Der Standesbeamte (unleserlich).«

Tłumaczenie:

Nr 159

Birkenheim. dnia 2 grudnia 1889 r.

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawił się dzisiaj co do osobistości znana, pani Johanna Kulanek z.d. Lebek, zam. w Scharley, i zeznała, że jej małżonek, górnik Johann Kulanek, w wieku 40 lat, wyznania katolickiego, zam. w Scharley, urodzony w Scharley, powiat Beuthen O/S, syn stróża Jacob Kulanek i jego małżonki Agnes o nieznanym nazwisku rodowym, obaj zmarli w Scharley, zmarł w Colonie Brzezowitz na Neue Helene Grube (Kopalnia Neue Helene – Nowa Helena) w dniu dwudziestym siódmym listopada roku tysiąc osiemset osiemdziesiątego dziewiątego przed południem o godzinie 9:30 w wypadku przy pracy. Zeznająca oświadczyła jeszcze, że o zgonie jej małżonka ma wiadomość z własnego spostrzeżenia. Odczytano, zatwierdzono i z powodu nieumiejętności pisania zeznająca potwierdziła własnoręcznym znakiem +++. Urzednik Stanu Cywilnego (podpis nieczytelny).”

Pozdrawiam,

Adam Peter

  • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 5 years, 6 months temu przez Adam Peter.