Odpowiedz do: Pomoc w tłumaczeniu.

Strona główna Fora Tłumaczenia Pomoc w tłumaczeniu. Odpowiedz do: Pomoc w tłumaczeniu.

#7591
Mirosław Mitrenga
Administrator

Kamień, 17.08.1906

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawił się dzisiaj co do osobistości znany, ………. (?) Joseph Pietz, zam. w Kamieniu (gmina), powiat bytomski i oświadczył, że inwalida górniczy Nicolaus Pytlik, zam. w Kamieniu, ur. w Rozbarku, pow. bytomski, żonaty ze zmarłą Viktorią z d. Krencissek, syn chałupnika Bartholomeusa Pytlika i jego żony Barbary z d. Skrzypietz, obojga zmarłych w Rozbarku, zmarł w Kamieniu, w mieszkaniu stawającego, 16.08.1906, o godz. 19.