Odpowiedz do: USC Bytom

Strona główna Fora Poszukiwania USC Bytom Odpowiedz do: USC Bytom

#7598
Artur Paczyna
Użytkownik

Czy spełnia Pan warunki z art. 45 Ustawy Prawo o Aktach Stanu Cywilnego z 28.11.2014 roku (Dz. U. z 2014 roku poz. 1741 ze zmianami)?

Art. 45. Odpis aktu stanu cywilnego i zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

ASC wydaje się na wniosek osoby uprawnionej.

Artur

Jedną tylko wypowiadam prośbę do ludu śląskiego, by pozostał wierny swym zasadom chrześcijańskim i swemu przywiązaniu do Polski.

Wojciech Korfanty