Odpowiedz do: Kirschniok

Strona główna Fora Poszukiwania Kirschniok Odpowiedz do: Kirschniok

#7657
Artur Paczyna
Użytkownik

Panie Adamie, cieszę się, że Pan także przeprowadził kwerendę ksiąg metrykalnych w Wieszowej. Pozwala to na skonfrontowanie wyników badań, a tym samym dokonanie korekty, tam, gdzie występują błędy.

Mój wpis o Kirszniokach z Wieszowy zawiera jedynie informację o kierunku poszukiwań i z konieczności jest zdawkowy. Czytając go powtórnie, dostrzegłem błędne przypisanie przeze mnie zawodu górniczego Franciszka Kirsznioka (1788 – 1814) ze Stolarzowic jego ojcu Janowi Kirszniokowi.

Odnosząc się do Pana założeń, należy wskazać, że do reformy Ojca Świętego św. Piusa X na początku XX wieku, Sakrament I Komunii Św. był przyjmowany przez dzieci w wieku ok. 14 lat, a nie 9. Stąd zasadnym wydaje się korekta dat urodzin, w szczególności Franciszka syna Franciszka i Magdaleny, który urodził się ok. 1756 roku, a nie ok. 1770. To, że nie ma Franciszka juniora w wykazie przyjmujących Komunię Św. w 1799 roku, wskazuje na to, że albo zmarł on przed 1799 rokiem albo wyjechał z Wieszowy (co wydaje się bardziej prawdopodobne).
Analizując wpisy dotyczące Kirsznioków, zwraca uwagę pisownia nazwiska przy imionach kobiecych: Zofii i Rozalii – Kierzniakin. Według mnie – przez analogię do pisowni żeńskich form innych nazwisk – były to żony Kirsznioków. Pozostaje ustalić, których.
Reasumując, podzielam Pana pogląd, że Jan i Józef mogli być synami Franciszka i Ewy.
Co do Krystiana, takiej pewności już nie mam, gdyż jego ojcem, jak i ojcem Franciszka Kirsznioka krawca z Miechowic, mógł być Franciszek Kirszniok ur. w 1756. Należy pamiętać, że Franciszek senior w 1787 roku miał już ok. 55 lat, a w 1794 – 62.
Ostrożnie postawię także tezę, że Józef nie zmarł nagle (razem z żoną) w 1789 roku. Raczej wyjechał z Wieszowy, podobnie jak Franciszek Kirszniok junior. Tylko tyle, że ten ostatni wcześniej (ok. 1780). Pozostaje ustalić z kim i gdzie.
Nieznany jest także los Tomasza i jego sióstr Katarzyny i Magdaleny (wszyscy urodzeni przed 1785).
Chętnie wymienię się z Panem swoimi informacjami na temat Kirsznioków.

  • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 8 years temu przez Artur Paczyna.

Artur

Jedną tylko wypowiadam prośbę do ludu śląskiego, by pozostał wierny swym zasadom chrześcijańskim i swemu przywiązaniu do Polski.

Wojciech Korfanty