Odpowiedz do: Bruno Żogała

Strona główna Fora Poszukiwania Bruno Żogała Odpowiedz do: Bruno Żogała

#8250

Bruno Sogalla podczas badanie rosyjskiego robotnika nabawił się jakiejś infekcji i ciężko zachorował. Podejrzewano tyfus plamisty więc wraz z rodziną ulokowano go w izolatce w szpitalu klasztornym w Bogucicach w Wielki Piątek 29 marca 1918 roku. Na następny dzień jego stan się polepszył i odzyskał nawet przytomność.
Prawdopodobnie zmarł w tym szpitalu.
Der oberschlesische Wanderer, nr.75, 3. 04. 1918
Niestety nie ma więcej wiadomości ponieważ gazeta ta w tym okresie zawiera luki w numerach.
Nekrolog:
http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=199789&from=publication
S. Schydlowski