Odpowiedz do: Radzionków

Strona główna Fora Historia Radzionków Odpowiedz do: Radzionków

#9246
Artur Paczyna
Użytkownik

Nazwa ulicy nawiązuje do znanych polskich działaczy narodowych w Radzionkowie:
Jana i Pawła Pietrygów. Byli oni zaprzysiężonymi działaczami Polskiej Organizacji Wojskowej (1919). Paweł Pietryga był ponadto członkiem Polskiego Komitetu Plebiscytowego na powiat tarnogórski, naczelnikiem radzionkowskiego Towarzystwa Gimnastycznego “Sokół”. W okresie międzywojennym Paweł Pietryga był urzędnikiem. We wrześniu 1939 roku, na podstawie księgi gończej, Paweł Pietryga był poszukiwany listem gończym jako groźny dla hitlerowskich Niemiec, działacz narodowy.

Dodać należy, że Pietrygowie byli także radnymi Rady Gminnej (1930). Byli to Szczepan Pietryga i – po rezygnacji Augustyna Letochy – Augustyn Pietryga.

Artur

Jedną tylko wypowiadam prośbę do ludu śląskiego, by pozostał wierny swym zasadom chrześcijańskim i swemu przywiązaniu do Polski.

Wojciech Korfanty