Odpowiedz do: Przydatne linki do poszukiwań naszych przodków

Strona główna Fora Źródła genealogiczne Przydatne linki do poszukiwań naszych przodków Odpowiedz do: Przydatne linki do poszukiwań naszych przodków

#9453
Artur Paczyna
Użytkownik

Źródłem przypisków w niemieckich ASC ze zdarzeń po 1945 roku na terenie PRL były migrujące rodziny do Niemiec, które najczęściej zabierały ze sobą także ASC. Były to bardzo ważne dokumenty w procesie ubiegania się o obywatelstwo niemieckie. Z pewnością także przy okazji spraw spadkowych i innych, niemieckie instytucje nabywały wiedzę o losach osób, zarejestrowanych w USC na terenie pastwa niemieckiego w granicach z 1937 roku.

Nie odnalazłem podstawy prawnej regulującej kwestię przesyłania informacji przez peerelowskie USC do niemieckich USC o zgonach, więc zakładam, że takich nie było.
Jednakże nie można wykluczyć, że pomoc prawna w tych kwestiach jednak była prowadzona.
Podobnie, jak nie można wykluczyć, że międzynarodowe instytucje poszukujące po wojnie osób zaginionych, na wniosek rodzin zwracały się do np. PCK, czy władz komunistycznych o pomoc.

Potwierdzeniem tego może być forma (pisane często ołówkiem w sposób mało wyraźny, np.: + VRP 323/67).

Artur

Jedną tylko wypowiadam prośbę do ludu śląskiego, by pozostał wierny swym zasadom chrześcijańskim i swemu przywiązaniu do Polski.

Wojciech Korfanty