Odpowiedz do: Nowelizacja ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Strona główna Fora Sprawy organizacyjne Nowelizacja ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Odpowiedz do: Nowelizacja ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

#9528
Krzysztof Bulla
Administrator

Zapewne odpowiedź na zadane tutaj pytania poznamy dopiero, gdy urzędnikom przyjdzie stosować tą ustawę, bo jak wiadomo treść ustawy to jedno, a praktyka urzędnicza to drugie. Dla przykładu nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego weszła w życie ponad rok temu, a nadal Urzędy Stanu Cywilnego nie potrafią się do niej zastosować, albo odmiennie i często niepoprawnie interpretują przepisy tej ustawy.

Jeżeli miałbym próbować udzielić odpowiedzi to stwierdził bym, że art. 16d ust. 1 pkt 1) można interpretować na dwa sposoby:
a) jeżeli uznamy że do utrwalenia w formie odwzorowań cyfrowych zawierających metadane zaliczamy także wykonanie kopii takiego dokumentu zagranej na przykład na pamięć przenośną to wówczas nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby materiały zdigitalizowane, które nie są dostępne w szukajwarchiwach.pl udostępniać na podobnych zasadach, tyle że w archiwum.
b) Jednak trzeba też zwrócić uwagę na 16d ust. 1 pkt 2) oraz 16 ust. 2a, które mówią o tym, że udostępnianie materiałów archiwalnych może odbywać się także poprzez przekazanie informacji w ich zawartych w postaci reprodukcji oraz że archiwa świadczą usługi archiwalne w zakresie sporządzania odwzorowań wizualnych wraz z metadanymi. W związku z tym archiwa mogłyby sobie naliczyć jakieś koszta określone w cenniku za wykonanie „reprodukcji” czy usługi archiwalnej, polegającej na skopiowaniu nam pliku graficznego na pamięć przenośną.

Odpowiadając na drugie pytanie ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, jak sama nazwa mówi odnosi się właśnie do całego narodowego zasobu archiwalnego. Natomiast te ograniczenia czasowe zawarte w art. 16b o których Pan wspomina odnoszą się do podmiotów zobowiązanych, czyli do archiwów państwowych (AGAD, AAN, NAC i 30 terenowych AP), archiwów wyodrębnionych (np. archiwum Sejmu, Senatu, IPN, CAW), a także jednostek organizacyjnych posiadających powierzony zasób archiwalny oraz bibliotek i muzeów, przechowujących materiały archiwalne, które wchodzą do państwowego zasobu archiwalnego. Ponadto jeżeli jakaś ustawa, zawiera odesłanie do przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach to także należy stosować tą ustawę w ustalonym zakresie, np. takie odesłanie zawiera ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego.