Odpowiedz do: Nazwy w tabelce

Strona główna Fora Tłumaczenia Nazwy w tabelce Odpowiedz do: Nazwy w tabelce

#9562
Mirosław Mitrenga
Administrator

Moim zdaniem będzie to tak:

1. Laufende Nummer der Grundstuecke – numer kolejny działki
2. Bisherige laufende Nummer der Grundstuecke – dotychczasowy numer działki
3. Gemarkung – obręb ewidencyjny
4. Flurbuch (Kartenblatt (Flur) Nr / Parzelle Nr) – księga parcel/kataster
5. Grundsteuermutterrolle Art. – matrykuła podatku gruntowego
6. Gebaeudesteuerrolle Art. – matrykuła podatku od zabudowań
7. Wirtschaftsart und Lage – rodzaj gospodarowania i stan
8. Groesse ha/a/qm – powierzchnia w ha/a/m kw.
9. Grundsteuerreinertrag Taler 1/100 – dochód z podatku gruntowego czysty z hektara
10. Gebaeudesteuernutzungswert Mark – wartość użytkowa do podatku od zabudowań w markach
11. Zur laufenden Nummer der Grundstuecke – dotyczy kolejnego numeru działku nr …
12. Bestand und Zuschreibungen – zasób? i zwiększenia wartości
13. Zur laufenden Nummer der Grundstuecke – dotyczy kolejnego numeru działku nr …
14. Abschreibungen – odpisy/zmniejszenia wartości