Genealogia w GTG Silius Radicum…

 

Tiny people forming a DNA helix symbol - genetics research and population wide genetic traits concept

Genealogia genetyczna jest coraz bardziej popularna wśród genealogów. Także członkowie GTG badają swoje DNA .

Wyniki tych badań oraz informacje, których dostarczają będą publikowane w tym miejscu.

 

Tiny people forming a DNA helix symbol - genetics research and population wide genetic traits concept

Genealogia genetyczna jest coraz bardziej popularna wśród genealogów. Także członkowie GTG badają swoje DNA .

Wyniki tych badań oraz informacje, których dostarczają będą publikowane w tym miejscu.

One Comment on “Genealogia w GTG Silius Radicum…

  1. Damian Jureczko

    Wg . Wikipedii genealogia genetyczna to jedna z nauk pomocniczych genealogii, zajmująca się badaniem więzi rodzinnych pomiędzy ludźmi poprzez ustalanie pokrewieństwa genetycznego. Przedmiotem zainteresowania genetyki genealogicznej jest ustalanie pokrewieństwa biologicznego w linii żeńskiej (matrylinearny system pokrewieństwa bezpośrednio odpowiada dziedziczeniu mitochondrialnemu) oraz męskiej (patrylinearny system pokrewieństwa bezpośrednio odpowiada dziedziczeniu chromosomu Y) jak również dziedziczenia we wszystkich liniach – autosomalnego. To ostatnie jest jednak ograniczone do kilku (4-5) pokoleń ze względu na proces rekombinacji genetycznej, któremu nie podlega materiał genetyczny analizowany w liniach stricte matczynej i ojcowskiej.

    W GTG Silius Radicum na chwilę obecną tego typu badania przeprowadziło pięć osób: Maria Crossland, Joanna Skowron-Szalich, Krzysztof Bulla, Mirosław Mitrenga i Damian Jureczko.

    Reply

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *