Nazwa i logo

Nazwa

Górnośląskie Towarzystwo Genealogiczne „Silius Radicum” powstało, by zrzeszać genealogów z terenu Górnego Śląska (choć nie tylko), a więc przede wszystkim tych, którzy mogą wykazać się śląskimi korzeniami. Górny Śląsk był przez wieki terenem przygranicznym, co sprzyjało migracjom ludności. W XX wieku nastąpiły przesunięcia granic oraz kolejne przymusowe bądź dobrowolne migracje ludności. Specyfika historii tej ziemi powoduje, że wielu z nas, członków towarzystwa, ma korzenie zarówno śląskie (górnośląskie), jak i ogólnie mówiąc: nieśląskie. Poszerza to krąg zainteresowań badawczych naszych członków, gdyż nie ograniczamy się jedynie do terenów historycznego Górnego Śląska, ale mimo to „śląskie korzenie” są niejako motywem przewodnim naszej działalności.

Śląskie korzenie to po łacinie „radices silesienses”. Dlaczego zatem nazwaliśmy się „silius radicum”? Tak to już jest z nazwami, że czasem bywają nietypowe i zaskakujące. Tak też jest z naszą nazwą, gdyż nie jest ona dosłownym tłumaczeniem „śląskich korzeni”, ale po prostu pewną grą słów. Chcieliśmy w ten sposób stworzyć nazwę łatwo wpadającą w ucho, a z drugiej strony nieco tajemniczą, zachęcającą do poszukiwań, skąd się wzięła. Taka jest przecież genealogia – często tajemnicza, wymagająca ciągłych poszukiwań i rozwiązywania zagadek.

Logo

Paragraf piąty regulaminu GTG określa wygląd naszego logo: ” (…) Znakiem stowarzyszenia jest logo zawierające czarne drzewo na niebieskim tle. Konary drzewa tworzą kształt tarczy herbowej, w której znajduje się żółty orzeł śląski. Poniżej orła na pniu drzewa znajdują się kosa i młoty górnicze barwy żółtej. Całość zawarta jest w czarnym okręgu z białym napisem „GÓRNOŚLĄSKIE TOWARZYSTWO GENEALOGICZNE”. U podstawy drzewa jest wstęga z napisem „Silius Radicum”.

Orzeł i barwy nawiązują oczywiście do herbu województwa śląskiego, który to z kolei nawiązuje do herbu Piastów górnośląskich Księstwa opolsko-raciborskiego z okresu średniowiecza. Kosa i młoty wskazują na rolniczo-górniczy charakter ziem związanych z Górnym Śląskiem, a drzewo to jak wiadomo symbol genealogów i rodziny. Umieszczony pod wstęgą z nazwą „Silius Radicum” rok 2013 odnosi się do roku powstania naszego Towarzystwa.

logo_siliusradicum