KONKURS „Rekonstrukcja i archiwizacja genealogii rodzin zamieszkujących wsie Górnego Śląska”

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” serdecznie zaprasza do udziału w IV edycji konkursu poświęconego dziejom rodzin zamieszkujących wsie Górnego Śląska. 

Konkurs adresowany jest do absolwentów i studentów (historii, etnografii, kulturoznawstwa, socjologii, filologii polskiej i kierunków pokrewnych), członków stowarzyszeń ukierunkowanych na badania historyczne i kulturoznawcze, którzy mają doświadczenie przy prowadzeniu badań genealogicznych.

Uczestnicy komplet dokumentów (m.in. charakterystyka rodziny i dostępności dokumentów, harmonogram prac, kwestionariusz, konspekt i kalkulacja kosztów) złożyć powinni osobiście w siedzibie Organizatora do 26. czerwca 2018 roku.

Nagrodą w Konkursie jest zaproszenie do negocjacji w sprawie zawarcia umowy
o prowadzenie badań i opracowanie wyników badań w postaci artykułu lub monografii, na
podstawie której Muzeum pokryje koszty kwalifikowane badań (koszty pozyskania
dokumentów, przejazdów, honoraria itp.) oraz opublikuje artykuł lub monografię.

STRONA ORGANIZATORA ZE SZCZEGÓŁAMI KONKURSU

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” serdecznie zaprasza do udziału w IV edycji konkursu poświęconego dziejom rodzin zamieszkujących wsie Górnego Śląska. 

Konkurs adresowany jest do absolwentów i studentów (historii, etnografii, kulturoznawstwa, socjologii, filologii polskiej i kierunków pokrewnych), członków stowarzyszeń ukierunkowanych na badania historyczne i kulturoznawcze, którzy mają doświadczenie przy prowadzeniu badań genealogicznych.

Uczestnicy komplet dokumentów (m.in. charakterystyka rodziny i dostępności dokumentów, harmonogram prac, kwestionariusz, konspekt i kalkulacja kosztów) złożyć powinni osobiście w siedzibie Organizatora do 26. czerwca 2018 roku.

Nagrodą w Konkursie jest zaproszenie do negocjacji w sprawie zawarcia umowy
o prowadzenie badań i opracowanie wyników badań w postaci artykułu lub monografii, na
podstawie której Muzeum pokryje koszty kwalifikowane badań (koszty pozyskania
dokumentów, przejazdów, honoraria itp.) oraz opublikuje artykuł lub monografię.

STRONA ORGANIZATORA ZE SZCZEGÓŁAMI KONKURSU

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.