Kontakt i Pomoc

Kontakt i Pomoc

(Wersja angielska) (Wersja niemiecka)

Poniżej znajduje się spis zagadnień, dotyczących pomocy i informacji jakie udziela Górnośląskie Towarzystwo Genealogiczne i osoby z nim sympatyzujące. Podane są także adresy e-mailowe i rodzaje forum na jakie należy pisać w poszczególnych sprawach, aby szybko uzyskać odpowiedź.

Informacje na temat towarzystwa

Podstawowe informacje na temat Górnośląskiego Towarzystwa Genealogicznego „Silius Radicum” można znaleźć na stronie „O nas” oraz w poszczególnych zakładkach z rozwijanego menu znajdującego się u góry ekranu. W razie bardziej szczegółowych pytań, dotyczących zwłaszcza członkostwa, współpracy czy projektów prowadzonych w ramach naszego towarzystwa można pisać na główny adres: siliusradicum@wp.pl lub zadać pytanie na naszym forum w dziale „Sprawy Organizacyjne”.

Pomoc w poszukiwaniach przodków lub ksiąg metrykalnych

Bardzo dużo informacji na temat poszukiwania przodków czy ksiąg metrykalnych/akt stanu cywilnego znajduje się na forum naszego towarzystwa. Przed zadaniem pytania warto jest przejrzeć jakie tematy były już poruszane. Jeżeli nikt nie zadawał podobnego pytania to w celu uzyskania odpowiedzi najlepiej jest założyć nowy temat w dziale „Poszukuje” i w nim opisać dany problem. Możesz także wysłać do nas e-maila z pytaniem na główny adres towarzystwa: siliusradicum@wp.pl

Aby ułatwić odpowiedź na Twoje pytanie zachęcamy, do tego aby prośba o pomoc zamieszczona na forum czy też wysłana na e-maila zawierała jak najwięcej szczegółowych informacji takich jak :
a) określenie celu poszukiwań, czyli wskazanie na czym ma polegać pomoc, np.
– pomoc w ustaleniu gdzie znajdują się akta stanu cywilnego czy metryki kościelne
– pomoc w ustaleniu gdzie należy szukać informacji o danym przodku
– pomoc w odnalezieniu określonej osoby
b) podanie wszystkich informacji, jakie dotychczas udało się ustalić w danej sprawie, takie jak daty urodzin, małżeństw i zgonów, imiona i nazwiska poszukiwanych osób i ich krewnych, miejscowości w których żyli lub mogli żyć przodkowie, religia przodków, zebrane dotychczas akty i metryki, przeszukane archiwa i wykonane kwerendy.
c) opisać na czym polega problem, czyli wskazanie co stanęło na przeszkodzie, że nie udało się rozwiązać problemu, np. problemy z ustaleniem miejsca gdzie należy szukać przodków, brak dostępu do metryk kościelnych lub akt stanu cywilnego.
d) podpis, gdyż znacznie lepiej porozumiewa się z osobą, którą jesteśmy w stanie rozpoznać choćby po imieniu, niż tylko po loginie.

Zlecenie poszukiwań przodków

Górnośląskie Towarzystwo Genealogiczne „Silius Radicum” nie zajmuje się odpłatnym poszukiwaniem przodków na zlecenie. Jednakże możemy polecić odpowiednią osobę, która byłaby w stanie zająć się daną sprawą, a zwłaszcza:
– wykonać kwerendę archiwalną, biblioteczną w celu rozbudowy drzewa genealogicznego
– wykonać zdjęcia lub przepisać treść wskazanych akt stanu cywilnego lub metryk kościelnych, a także dokonanie ich tłumaczenia.
– wykonać fotografie określonych jednostek archiwalnych
W tego typu sprawach prosimy pisać pod adres: siliusradicum@wp.pl

Bardzo prosimy, aby w treści e-maila określić:
jaka usługa miałaby być wykonana – czy ma być to np. odszukanie konkretnych przodków, sfotografowanie określonych jednostek archiwalnych czy wykonanie kwerendy archiwalnej
zakres osobowy poszukiwań – czy chodzi o odnalezienie jednej lub kilku osób czy o prześledzenie całego rodu.
zakres terytorialny poszukiwań – o jakie miejscowości chodzi lub ewentualnie w jakim regionie należy prowadzić poszukiwania.
podanie wszystkich znanych informacji – imiona i nazwiska poszukiwanych osób, znane daty urodzeń, małżeństw i zgonów, wyznanie przodków i inne informacje o rodzinie, które mogą ułatwić poszukiwania.

Tłumaczenia i odczytywanie aktów i metryk

Środowisko genealogów stara sobie wzajemnie pomagać w poszukiwaniu przodków także poprzez odczytywaniu i tłumaczeniu akt stanu cywilnego lub metryk kościelnych. Prośby o ich wykonanie można zamieszczać na naszym forum w dziale „Tłumaczenia”. Należy tam utworzyć nowy temat, a jego tytule wskazać co ma być przetłumaczone i z jakiego języka.

Prosimy jednak o zwrócenie uwagi na następujące elementy, które ułatwiają tłumaczenie:
wskazanie czy ma być to tłumaczenie czy tylko transliteracja, np. tłumaczenie z języka niemieckiego czy łaciny na język polski, transliteracja z pisma gotyckiego czy z cyrylicy na pismo humanistyczne.
dokładne określenie tego co ma być przetłumaczone lub odczytane, np. podanie numeru aktu, zaznaczenie słów, których odczytanie sprawia problemy.
zamieszczenie zdjęcia aktu lub metryki w postaci linku do odpowiedniej strony lub załącznika. W przypadkach, gdy pismo jest bardzo niewyraźne warto zamieścić większy fragment danej księgi, aby możliwe było porównanie pisma i liter w innych aktach.

Zdjęcia i pamiątki po przodkach

Niestety w większości przypadków nie jesteśmy w stanie pomóc przy odszukiwaniu zdjęć, pamiątek rodzinnych czy innych rzeczy osobistych. W archiwach czy to państwowych czy kościelnych rzadko można się spotkać z tego typu materiałami. Jeżeli takowe się tam znajdują to dotyczą one głównie osób zasłużonych lub znanych. Zatem zachęcamy do umieszczania tego typu próśb na naszym forum w dziale „Poszukuje”. W ten sposób najłatwiej jest dotrzeć do szerokiego grona osób, które być może będzie w stanie jakoś pomóc.

Pomoc merytoryczna

Zdajemy sobie sprawę z tego, że osoby początkujące, które dopiero zaczynają swoją przygodę z genealogią lub dopiero chcące rozpocząć poszukiwania swoich przodków mogą mieć problem ze zorientowaniem się od czego zacząć i jak prowadzić poszukiwania genealogiczne. Jednym z celów Górnośląskiego Towarzystwa Genealogicznego „Silius Radicum” jest właśnie udzielanie pomocy merytorycznej.

Zachęcamy przede wszystkim do uczestnictwa w comiesięcznych spotkaniach naszego towarzystwa, które zazwyczaj odbywają się w Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” (potocznie Skansen w Chorzowie). Są one otwarte dla wszystkich chętnych. Na nich jesteśmy w stanie swobodnie porozmawiać i wytłumaczyć niektóre zagadnienia związane z genealogią.

Wszelkie pytania można zadawać także na forum naszego towarzystwa. W zależności od tematyki pytania należy wybrać odpowiedni dział, np. „Źródła genealogiczne”, „Historia”, „Nasze drzewa”. Można do nas pisać także na główny e-mail towarzystwa: siliusradicum@wp.pl

W razie zebrania się większej grupy chętnych osób oferujemy możliwość przeprowadzenia szkolenia, wykładu czy prezentacji dotyczącej podstaw genealogii lub poszukiwania przodków na terenie Śląska i Polski.

Spotkania towarzystwa

O każdym spotkaniu Górnośląskiego Towarzystwa Genealogicznego „Silius Radicum” informujemy na głównej stronie. Tam też podawane są informacje o ewentualnych zmianach terminu lub odwołaniu spotkania. Ponadto najważniejsze informacje można otrzymywać także za pośrednictwem internetowego biuletynu, który jest domyślnie wysyłany na e-maile do wszystkich członków towarzystwa.

Pytania lub uwagi związane z organizacją wydarzeń i spotkań Towarzystwa prosimy wysyłać na specjalny e-mail poświęcony temu zagadnieniu: organizacja.gtg@gmail.com. Pytania można zadawać także forum naszego towarzystwa w dziale „Sprawy Organizacyjne”.

Pomoc techniczna dotycząca strony internetowej

Problemy dotyczące funkcjonowania strony internetowej naszego towarzystwa lub ewentualne pytania lub propozycje zmian prosimy kierować na adres: strona.gtg@gmail.com Pytania można zadawać także forum naszego towarzystwa w dziale „Sprawy Organizacyjne”.

W przypadku utraty hasła lub niemożności zalogowania się na stronę prosimy pisać pod adres: strona.gtg@gmail.com lub na główny e-mail towarzystwa siliusradicum@wp.pl

Projekt SILESIA DNA

Podstawowe informacje dotyczące projektu SILESIA DNA są umieszczone na stronie naszego towarzystwa pod zakładką „Projekt SILESIA”, który znajduje się u góry ekranu. Tam także z rozwijanego menu można wybrać zakładkę „Aktualności projektu”, gdzie publikowane są wszystkie aktualne zmiany i nowości.

W razie pytań dotyczących członkostwa w projekcie, rodzajów badań z zakresu genealogii genetycznej, firm wykonujących badania, kosztów badań i wszelkich innych pytań dotyczących funkcjonowania Projektu SILESIA można pisać na forum towarzystwa w dziale „Genealogia genetyczna” albo na główny e-mail towarzystwa: siliusradicum@wp.pl lub na e-mail Krzysztofa Bulli jednego z administratorów projektu: krzysztof.bulla@gmail.com.

Projekt indeksacji metryk

Górnośląskie Towarzystwo Genealogiczne „Silius Radicum” prowadzi projekt indeksacji metryk z obszaru Górnego Śląska, którego efekty są publikowane na stornie Geneteki, czyli bazy indeksów prowadzonej przez Polskie Towarzystwo Genealogiczne. Odnośniki do zdigitalizowanych przez nas parafii można znaleźć także na stronie towarzystwa w zakładce „Metryki i indeksy”.

Zachęcamy do przyłączenia się do wspólnej indeksacji. Wszelkie pytania dotyczące tego jak przystąpić do projektu indeksacji, jak wygląda indeksacja, jak radzić sobie z problemami przy indeksacji oraz inne związane z tym projektem prosimy przesyłać na główny e-mail towarzystwa: siliusradicum@wp.pl Pytania można zadawać także na forum towarzystwa w zakładce „Sprawy organizacyjne”.

Projekt digitalizacji ksiąg metrykalnych

Górnośląskie Towarzystwo Genealogiczne „Silius Radicum” prowadzi projekt digitalizacji metryk z obszaru Górnego Śląska, a częściowo także z innych regionów. Efekty pracy publikowane są na stronie naszego towarzystwa w zakładce „Księgi metrykalne”, którą można znaleźć w dziale „Metryki i indeksy” znajdującym się u góry ekranu.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przyłączenia się do projektu digitalizacji, czasu publikacji nowych zdjęć, problemów z wyświetlaniem akt i innych spraw dotyczących projektu digitalizacji można pisać na główny e-mail towarzystwa: siliusradicum@wp.pl lub założyć odpowiedni temat na forum naszego towarzystwa w dziale „Sprawy organizacyjne”.

Kontakt z członkami towarzystwa i sympatykami

W zakładce „O nas” znajdującej się u góry ekranu można wybrać z rozwijanego menu stronę „Członkowie”. Znajduje się na niej spis wszystkich członków Górnośląskiego Towarzystwa Genealogicznego „Silius Radicum”. Po kliknięciu na wybraną osobę wyświetli się jej profil, na którym czasami można znaleźć e-mail kontaktowy.

W przypadku członków towarzystwa, którzy nie podali e-maila kontaktowego kontakt może zostać nawiązany za poprzez napisanie odpowiedniej prośby na główny e-mail towarzystwa: siliusradicum@wp.pl

W celu nawiązania kontaktu z osobami nie będącymi członkami naszego towarzystwa, lecz z nim sympatyzującymi można założyć odpowiedni temat na forum naszego towarzystwa w dziale „Towarzyskie”.

Pozostałe pytania

Jeżeli żadne zagadnienie nie odpowiada Twojemu problemowi to zawsze możesz pisać pod główny e-mail towarzystwa i tam zadać swoje pytanie: siliusradicum@wp.pl