KOPALNIA KULTURY

stowarzyszenie kopalnia kultury

Szanowni Państwo!

Celem Stowarzyszenia Kopalnia Kultury (działającego dotychczas pod nazwą Stowarzyszenie im. Maxa Kopfsteina) jest działanie na rzecz przywrócenia i utrwalenia wielokulturowego charakteru Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, a także działalność na rzecz tolerancji, akceptacji i porozumienia.


Podejmujemy działania kulturotwórcze, społeczne i edukacyjne. Organizujemy wykłady i spotkania popularyzatorskie, dotyczące tematyki wielokulturowości, tradycji, zwyczajów i historii mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych zamieszkujących dawniej i obecnie Górny Śląsk i Zagłębie Dąbrowskie. Współorganizowaliśmy wystawę fotografii przedstawiających współczesne życie członków społeczności żydowskiej w Katowicach.
Zorganizowaliśmy cykl wycieczek w formie spacerów miejskich, podczas których przybliżyliśmy uczestnikom historięmałej ojczyzny.


Zrealizowaliśmy projekt „Wielokulturowy Bytom”, który w interesujacy sposób pogłębił wiedzę uczestników o mieście.
Współpracujemy z Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, Gminą Wyznaniową Żydowską w Katowicach, rabinem Katowic Yehoshuą Ellisem. Nawiązaliśmy takze współpracę z Muzułmańskim Centrum Dialogu.
Członkowie Stowarzyszenia stale rozwijają swoje kompetencje biorąc udział w wielu szkoleniach, sympozjach czy konferencjach o tematyce historycznej, kulturalnej, czy społecznej. Członkowie Stowarzyszenia są m.in uczestnikami szkoleń o tematyce romskiej, żydowskiej, kursów liderskich, czy szkoleń dotyczących archiwistyki społecznej, digitalizacji, a także kursów przewodnickich.

Nasz nowy projekt dotyczy tematyki genealogii, archiwistyki społecznej, a także historii mówionej. Projekt będzie realizowany w Chorzowie oraz Bytomiu. Zajęcia będą odbywać się w 4 blokach tematycznych – 1. genealogia, 2. digitalizacja, konserwacja i przechowywanie zbiorów, 3. historia mówiona, 4. zajęcia plastyczno-genealogiczne dla najmłodszych uczestników projektu.

Zapraszam na stronę Stowarzyszenia Kopalnia Kultury na portalu facebook.com

 
 
Larysa Michalska
Prezes Stowarzyszenia Kopalnia Kultury

stowarzyszenie kopalnia kultury

Szanowni Państwo!

Celem Stowarzyszenia Kopalnia Kultury (działającego dotychczas pod nazwą Stowarzyszenie im. Maxa Kopfsteina) jest działanie na rzecz przywrócenia i utrwalenia wielokulturowego charakteru Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, a także działalność na rzecz tolerancji, akceptacji i porozumienia.


Podejmujemy działania kulturotwórcze, społeczne i edukacyjne. Organizujemy wykłady i spotkania popularyzatorskie, dotyczące tematyki wielokulturowości, tradycji, zwyczajów i historii mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych zamieszkujących dawniej i obecnie Górny Śląsk i Zagłębie Dąbrowskie. Współorganizowaliśmy wystawę fotografii przedstawiających współczesne życie członków społeczności żydowskiej w Katowicach.
Zorganizowaliśmy cykl wycieczek w formie spacerów miejskich, podczas których przybliżyliśmy uczestnikom historięmałej ojczyzny.


Zrealizowaliśmy projekt „Wielokulturowy Bytom”, który w interesujacy sposób pogłębił wiedzę uczestników o mieście.
Współpracujemy z Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, Gminą Wyznaniową Żydowską w Katowicach, rabinem Katowic Yehoshuą Ellisem. Nawiązaliśmy takze współpracę z Muzułmańskim Centrum Dialogu.
Członkowie Stowarzyszenia stale rozwijają swoje kompetencje biorąc udział w wielu szkoleniach, sympozjach czy konferencjach o tematyce historycznej, kulturalnej, czy społecznej. Członkowie Stowarzyszenia są m.in uczestnikami szkoleń o tematyce romskiej, żydowskiej, kursów liderskich, czy szkoleń dotyczących archiwistyki społecznej, digitalizacji, a także kursów przewodnickich.

Nasz nowy projekt dotyczy tematyki genealogii, archiwistyki społecznej, a także historii mówionej. Projekt będzie realizowany w Chorzowie oraz Bytomiu. Zajęcia będą odbywać się w 4 blokach tematycznych – 1. genealogia, 2. digitalizacja, konserwacja i przechowywanie zbiorów, 3. historia mówiona, 4. zajęcia plastyczno-genealogiczne dla najmłodszych uczestników projektu.

Zapraszam na stronę Stowarzyszenia Kopalnia Kultury na portalu facebook.com

 
 
Larysa Michalska
Prezes Stowarzyszenia Kopalnia Kultury

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.