ASC Parafii Ewangelickiej – Goleszów (Golleschau)

Przeglądaj on-line w usłudze Dropbox

Parafia ewangelicko-augsburska w Goleszów została erygowana w 1785 r. po wydaniu przez cesarza Józefa II Patentu Tolerancyjnego, choć ewangelicy w tej miejscowości mieli już swój kościół ok. 1550 roku. Ludność miejscowa była niemal w całości ewangelicka także w czasie prześladowań protestantów w okresie kontrreformacji. Do 1789 r. była połączona unią personalną z parafią w Ustroniu.

Początkowo obejmowała następujące miejscowości: Goleszów, Godziszów, Górne i Dolne Kozakowice oraz Cisownicę. W latach 1804-1838 ponownie parafie Goleszów i Ustroń miały wspólnego pastora. W 1814 r. włączono do parafii Kisielów, Łączkę, Iskrzyczyn i Leszną Górną. W 1839 r. zakończono długoletni spór o przynależność Małej i Wielkiej Cisownicy, które włączono ostatecznie do Ustronia. [http://goleszow.luteranie.pl/o-parafii/historia/]

Na naszej stronie udostępniamy następujące księgi z tej parafii:
– księgi chrztów 1890-1914 wraz ze skorowidzami,
– księgi ślubów 1890-1904 wraz ze skorowidzami,
– księgi pogrzebów 1890-1901 wraz ze skorowidzami.