ASC Parafii Ewangelickiej – Racibórz

Ta zawartość nie jest niestety dostępna w tej chwili. Skontaktuj się z administratorami tej strony, aby mogli sprawdzić wtyczkę, której to dotyczy.

Przeglądaj on-line w usłudze Dropbox

Początki protestantyzmu na terenie Raciborza związane są z władcą ziemskim Jerzym Hohenzollernem-Ansbachem, któremu podlegał teren w okolicy miasta. Jako luteranin, pragnął zaprowadzić swoje wyznanie na terenie jemu podległym. Za jego przyczyną, w XVI wieku w Raciborzu powstały dwa zbory ewangelickie. Jednak w 1607 został ogłoszony przez Habsburgów zakaz osiedlania się na terenie miasta osób wyznania protestanckiego.

Dopiero po 1742, w związku z przejściem tego terenu pod panowanie Prus, doszło do odrodzenia się luteranizmu w Raciborzu. W 1779 rozpoczęto budowę kościoła ewangelickiego, mającego służyć przede wszystkim stacjonującym tam żołnierzom. W związku z jego wadami konstrukcyjnymi i groźbą zawalenia budowli, został wyburzony.

W 1830 do potrzeb kultu luterańskiego został zaadaptowany kościół Świętego Ducha, uprzednio rzymskokatolicki. W 1895 na terenie miasta zamieszkiwało 3.538 ewangelików, co stanowiło 15% ludności miasta. W związku niewielkim rozmiarem świątyni luterańskiej w stosunku do liczby zborowników, zdecydowano o postawieniu nowego kościoła. 19 września 1909 wmurowany został kamień węgielny pod budowę, a 1 listopada 1911 odbyła się uroczystość poświęcenia nowego kościoła ewangelickiego. Ołtarz oraz dzwony przeniesione zostały z wcześniejszej świątyni. Obok budynku kościoła postawiona została plebania oraz dom parafialny, w którym umieszczono przedszkole i stację diakonijną.

W 1945 dom parafialny został podpalony przez żołnierzy radzieckich, a plebanię zdewastowano. W związku z wyjazdami oraz wysiedleniami osób narodowości niemieckiej, na terenie miasta pozostało niewielu luteran. [źródło: wikipedia.pl]

Społeczność ewangelicka miasta liczy obecnie kilkanaście osób podczas gdy w 1895 r. w samym tylko Raciborzu mieszkało ponad 3.400 protestantów. Do parafii należało kilkadziesiąt miejscowości.

W Centrach Historii Rodziny wspólnoty mormonów dostępne są następujące księgi:

– chrztów, ślubów i pogrzebów z lat 1836-1944 (w tym dostępne online z lat 1836-1874)

Na naszej stronie publikujemy następujące księgi:

– księgi chrztów z lat 1801-1874,

– księgi konfirmacji z lat 1836-1859,

– księgi ślubów z lat 1800-1836, 1838-1874,

– księgi pogrzebów z lat 1800-1873.

Dzięki naszym niemieckim kolegom wiemy, że zasoby te dotyczą dwóch wyznań protestanckich:

– księgi o numerach 1689 i 1692 to księgi staroluterańskie,

– pozostałe księgi to księgi ewangelicko-augsburskie.

Inwentarz do zespołu z opisem zawartości poszczególnych katalogów znajduje się pod adresem:

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/