ASC Parafii Ewangelickiej – Skoczów (Skotschau)

Przeglądaj on-line w usłudze Dropbox

Parafia ewangelicko-augsburska w Skoczowie wyodrębniła się z terenów parafii w Cieszynie, Ustroniu i Drogomyślu. Kościół poświęcono w 1865 r.
Na naszej stronie udostępniamy następujące księgi z tej parafii:
– księgi chrztów 1890-1912 wraz ze skorowidzami,
– księgi ślubów 1890-1913 wraz ze skorowidzami,
– księgi zgonów 1890-1909 wraz ze skorowidzami.
Obecnie parafia obejmuje Skoczów, Dębowiec, Iskrzyczyn, Harbutowice, Kiczyce, Międzyświeć, Ochaby, Pierściec, Pogórze, Simoradz, Wilamowice, Wiślicę.