ASC Parafii Ewangelickiej w Żorach

Przeglądaj on-line w usłudze Dropbox

Parafia ewangelicka w Żorach powstała w 1569 roku.

Na naszej stronie publikujemy następujące księgi metrykalne tej parafii:
– księgi chrztów z lat 1851-1876,
– księgi ślubów z lat 1851-1940,
– księgi pogrzebów z lat 1851-1934.

W 1895 r. w Żorach mieszkało 250 ewangelików. Do parafii należało jednak wiele innych miejscowości:

Baranowice (Baranowitz), Bełk (Ober Belk), Brodek, Folwarki (Vorbriegen), Kleszczów (Klischczow), Kłokocin (Klokotschin), Królówka (Kralowka), Osiny (Nieder/Ober Oschin), Palowice (Pallowitz), Rogoźna (Rogoisna), Rowień (Rowin), Rój (Roy), Rudziczka (Riegersdorf), Skrzeczkowice (Skrzetzkowitz), Stanowice (Stanowitz), Szczejkowice (Schczeykowitz), Woszczyce (Woschczytz), Zazdrość (Zasdrosc), Zawada, Zawadka.

*Nieder Belk podlegał pod parafię ewangelicką w Rybniku.