ASC Parafii Rzymskokatolickiej – Cieszyn (Teschen)

Przeglądaj on-line w usłudze Dropbox

Parafia rzymskokatolicka św. Marii Magdaleny w Cieszynie sięga swoją historią XIII wieku. Do 1785 roku parafia obejmowała oprócz Cieszyna i jego przedmieść dodatkowo kilkanaście wsi. Były to: Bobrek, Boguszowice, Gułdowy, Gumna, Kalembice, Kisielów, Krasna, Ligota Alodialna, Łąki, Marklowice, Mnisztwo, Mosty koło Cieszyna, Ogrodzona, Pastwiska, Pogwizdów, Sibica, Zamarski i Żuków Dolny. Po reorganizacji sieci parafialnej w 1785 roku wyłączone zostały Brzezówka, Marklowice i Pogwizdów (parafia pw. św. Jana Nepomucena w Pogwizdowie), Kisielów i Ogrodzona (parafia pw. św. Mateusza Apostoła w Ogrodzonej) oraz Łąki (parafia w Łąkach). W 1811 roku Żuków Dolny został przyłączony do parafii w Ropicy.

Najstarsze księgi metrykalne sięgają 1628 roku, kiedy to kościół parafialny powrócił w ręce katolików. Od tej daty prowadzone są księgi chrztów i ślubów, zgonów zaś od 1692 roku. W księgach znajdują się niewielkie luki. Brakuje tomu księgi chrztów z lat 1642-1654 oraz zgonów z lat 1743-1774. [por. http://parafiamagdaleny.pl/parafia/historia-parafii]

Na naszej stronie udostępniamy następujące księgi z tej parafii:
– księgi chrztów 1890-1911 wraz ze skorowidzami od 1886 r.,
– księgi zgonów 1890-1937 wraz ze skorowidzami.

W 1895 r. do parafii należały: Cieszyn, Ligota Alodialna, Bobrek, Boguszowice, Kalembice, Pastwiska, Krasna, Gułdowy, Mosty, Sibica, Błogocice, Podobora, Zamarski i Rudów. Parafia liczyła wówczas ponad 14 tysięcy wiernych, podczas gdy protestantów na tym obszarze żyło ok. 5.800 osób.