ASC Parafii Rzymskokatolickiej – Dziergowice (wyłącznie Solarnia)

Przeglądaj on-line w usłudze Dropbox

Samodzielna parafia św. Anny w Dziergowicach powstała w wyniku wyodrębnienia jej z parafii w Łanach w 1893 roku. Własne księgi metrykalne prowadzono tam już jednak wcześniej.

W Centrach Historii Rodziny wspólnoty mormonów dostępne są następujące księgi metrykalne tej parafii:

– księgi chrztów z lat 1815-1944 (w tym dostępne online: 1830-1899 z Solarni, 1815-1858 z całej parafii),

– księgi ślubów z lat 1815-1819, 1821-1944,

– księgi pogrzebów z lat 1830-1945 (w tym dostępne online lata 1863-1945).

Na naszej stronie publikujemy duplikaty ksiąg chrztów, ślubów i pogrzebów dotyczące wyłącznie Solarni z lat 1849-1874.

W 1895 r. parafia obejmowała Dziergowice i Solarnię, a liczyła wówczas 2.550 wiernych.

Inwentarz do zespołu z opisem zawartości poszczególnych katalogów znajduje się pod adresem: https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/