ASC Parafii Rzymskokatolickiej – Grudynia Wielka

Przeglądaj on-line w usłudze Dropbox

Pierwsze udokumentowane wzmianki o miejscowości Grudynia (Grauden) pochodzą z XIII wieku. Miejscowość ta wzmiankowana została w dokumencie biskupa wrocławskiego Wawrzyńca z 25 maja 1223 r. Z kolei Grudynia Wielka (Groß-Grauden) widnieje w wykazie dziesięcin zredagowanym przez legata papieskiego Galharda de Carceribusa z 1335 roku w ramach archiprezbiteratu kozielskiego . Parafia w Grudyni Wielkiej została potwierdzona w rejestrze świętopietrza z 1447 roku . W roku 1867 do parafii należały Grudynia Wielka oraz podległe kościołowi filialnemu w Milicach (Militsch): Milice, Grudynia Mała (Klein Grauden ), Jakubowice (Jacobsdorf) i Ciesznów (Teschenau) . W roku 1886 do parafii w Grudyni Wielkiej archiprezbiteratu gościęcińskiego należała miejscowość Grudynia Wielka z leśniczówką (Forsthaus) Hegerhaus oraz kolonią i folwarkiem Krasowa (Straßenau). W Milicach znajdował się kościół, który w tabeli miejscowości i odległości Rejencji Opolskiej z 1886 roku raz oznaczony został jako parafialny, innym razem jako filialny. Do kościoła tego należały te same miejscowości, co w roku 1867 . Kościół w Milicach był wymieniony jako parafialny w 1335 oraz 1447 roku . W czasie reformacji (przełom XVI i XVII wieku) przyłączono go do parafii Grudynia , po czym – oznaczony jako mater adiuncta – przeszedł do parafii Ciesznów , do której należał do 1945 roku . Obecnie stanowi on ponownie kościół filialny parafii w Grudyni Wielkiej . W latach 1974-1996 do parafii w Grudyni Wielkiej należały cztery miejscowości: Grudynia Wielka, Grudynia Mała, Jakubowice i Milice . Parafia Rzymskokatolicka w Grudyni Wielkiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny nadal istnieje [źródło: https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/zespol/-/zespol/47706]

W Centrach Historii Rodziny wspólnoty mormonów dostępne są następujące księgi metrykalne tej parafii:

– księgi chrztów z lat 1832-1962,

– księgi ślubów z lat 1832-1958,

– księgi pogrzebów z lat 1832-1958.

Archiwum Państwowe w Opolu posiada duplikaty ksiąg chrztów, ślubów i pogrzebów z tej parafii z lat 1800-1874 (45/3250/0/4), zdigitalizowane i dostępne na www.szukajwarchiwach.gov.pl.

Na naszej stronie publikujemy duplikaty ksiąg pogrzebów z lat 1815-1818 oraz 1820-1822. W 1895 r. parafia obejmowała następujące miejscowości: Grudynia Wielka, Krasowa, Milice, Jakubowice, Grudynia Mała, Ciesznów. Liczyła wówczas 1.928 wiernych.