ASC Parafii Rzymskokatolickiej – Krowiarki

Przeglądaj on-line w usłudze Dropbox

Parafia Narodzenia NMP w Krowiarkach została wzmiankowana po raz pierwszy w 1447 roku.

W Centrach Historii Rodziny wspólnoty mormonów dostępne są następujące księgi metrykalne tej parafii:

– księgi chrztów z lat 1688-1945 (w tym dostępne online: 1688-1779, dla Makowa 1688-1775),

– księgi ślubów z lat 1688-1948 (w tym dostępne online: 1688-1779, dla Makowa 1688-1739, 1742-1775),

– księgi pogrzebów z lat 1688-1948 (w tym dostępne online: 1688-1779, dla Makowa 1688-1775).

Na naszej stronie publikujemy duplikaty ksiąg chrztów z lat 1800-1847, ślubów z lat 1800, 1803-1847, pogrzebów z lat 1800-1847.

W 1895 r. parafia obejmowała następujące miejscowości: Krowiarki i Maków. Liczyła wówczas 2.308 wiernych.

Inwentarz do zespołu z opisem zawartości poszczególnych katalogów znajduje się pod adresem: https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/