ASC Parafii Rzymskokatolickiej – Kuźnia Raciborska

Przeglądaj on-line w usłudze Dropbox

Parafia św. Marii Magdaleny w Kuźni Raciborskiej powstała w 1892 r. w wyniku wyodrębnienia jej z parafii w Markowicach. Księgi metrykalne własne prowadziła już wcześniej.

W Centrach Historii Rodziny wspólnoty mormonów dostępne są następujące księgi metrykalne tej parafii:

– księgi chrztów z lat 1800-1945 (w tym dostępne online 1800-1916),

– księgi ślubów z lat 1800-1922,

– księgi pogrzebów z lat 1804-1936 (w tym dostępne online 1804-1824, 1902-1936).

Na naszej stronie publikujemy duplikaty ksiąg chrztów, ślubów i pogrzebów z lat 1800-1874.

W 1895 r. parafia obejmowała jedynie Kuźnię Raciborską i liczyła ok. 2.150 wiernych.

Inwentarz do zespołu z opisem zawartości poszczególnych katalogów znajduje się pod adresem: https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/