ASC Parafii Rzymskokatolickiej – Połomia (Pohlom)

Przeglądaj on-line w usłudze Dropbox

Parafia rzymskokatolicka Nawiedzenia NMP w Połomii istniała już na przełomie XIII i XIV wieku.

Zachowane księgi parafialne pochodzą z lat:
– księgi chrztów 1734-1774, 1780-1946 (w tym zdigitalizowane 1821-1858),
– księgi ślubów 1766-1830, 1840-1907,
– księgi pogrzebów 1818-1908.
Są one przechowywane w Archiwum Archidiecezjalnym w Katowicach. Na naszej stronie zamieszczamy duplikaty ksiąg metrykalnych, które zachowały się jedynie w formie szczątkowej, mianowicie:
– duplikaty ksiąg chrztów 1846-1848,
– duplikaty ksiąg ślubów 1840-1844, 1846-1848,
– duplikaty ksiąg pogrzebów 1843-1844, 1846-1848.

W 1885 roku parafia obejmowała miejscowości: Połomia, Kucharzówka, Gogołowa, Świerklany Dolne i Górne.