ASC Parafii Rzymskokatolickiej – Rudnik

Przeglądaj on-line w usłudze Dropbox

Kościół w Rudniku wzmiankowany jest po raz pierwszy pod koniec XIII wieku. Początkowo Rudnik należał do par. św. Mikołaja w Starej Wsi, a następnie był filią parafii w Makowie. Własnego duszpasterza parafia otrzymała w 1820 r.

W Centrach Historii Rodziny dostępne są następujące księgi:

– chrztów z lat 1739-1958,

– ślubów z lat 1773-1946,

– pogrzebów z lat 1772-1938.

Na naszej stronie publikujemy duplikaty ksiąg chrztów, ślubów i pogrzebów z lat 1800-1874.

W 1895 r. do parafii należał również Strzybnik, a parafia liczyła ponad 1.900 wiernych.

Inwentarz do zespołu z opisem zawartości poszczególnych katalogów znajduje się pod adresem:

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/