ASC Parafii Rzymskokatolickiej – Rzeczyce

Przeglądaj on-line w usłudze Dropbox

Rzeczyce z kościołem śś. Apostołów Andrzeja i Jakuba to obecnie integralna część wsi Pawłowiczki.

W Centrach Historii Rodziny wspólnoty mormonów dostępne są:

– księgi chrztów z lat 1735-1952, w tym rejestr 1724-1939,

– księgi ślubów z lat 1724-2007, w tym rejestr 1724-1939,

– księgi pogrzebów z lat 1724-1945, w tym rejestr 1724-1939.

Archiwum Państwowe w Opolu dysponuje duplikatami ksiąg chrztów, ślubów i pogrzebów z lat 1800-1874.

My publikujemy na naszej stronie jedynie fragment księgi ślubów z 1874 r.

W 1895 r. do parafii Rzeczyce należały również Pawłowiczki, Opatrzność i Warmuntowice.