ASC Parafii Rzymskokatolickiej – Skoczów (Skotschau)

Przeglądaj on-line w usłudze Dropbox

Parafia rzymskokatolicka śś. Apostołów Piotra i Pawła w Skoczowie wzmiankowana jest po raz pierwszy w 1447 r., ale wg tradycji kościół istniał już w XII w.
Na naszej stronie udostępniamy następujące księgi z tej parafii:
– księgi chrztów, ślubów i zgonów 1855-1900 dla miejscowości Kiczyce i Wiślica wraz ze skorowidzem,
– księgi ślubów 1830-1935 dla miejscowości Skoczów i Pogórze wraz ze skorowidzem,
– księgi zgonów 1838-1935 dla miejscowości Skoczów i Pogórze wraz ze skorowidzem.

Do parafii należały w 1885 roku Skoczów, Pogórze, Kiczyce, Wiślica, Nierodzim, Harbutowice, Bładnice Górne i Dolne, Międzyświeć i Wilamowice.