ASC Parafii Rzymskokatolickiej w Bojszowach (Boischow)

Przeglądaj on-line w usłudze Dropbox

Parafia św. Jana Chrzciciela w Bojszowach powstała w 1580 r. Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach posiada następujące księgi metrykalne:

– księgi chrztów z lat 1653-1930, w tym zdigitalizowane z lat 1725-1789,

– księgi ślubów z lat 1653-1876, w tym zdigitalizowane z lat 1725-1789,

– księgi pogrzebów z lat 1725-1783 oraz 1789-1903, w tym zdigitalizowane z lat 1725-1783.

My publikujemy na naszej stronie duplikaty wszystkich ksiąg parafialnych z lat 1824-1874.

Miejscowości należące do parafii w Bojszowach w 1895 r.: Bojszowy Górne, Dolne i Nowe, Jedlina i Świerczyniec.