ASC Parafii Rzymskokatolickiej w Bytomiu

Przeglądaj on-line w usłudze Dropbox

Parafia rzymskokatolicka Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bytomiu należy do najstarszych na Górnym Śląsku, najliczniejszych i najrozleglejszych, z której na przestrzeni dekad wyodrębniło się wiele nowych parafii. Pierwsza wzmianka o parafii pochodzi z 1231 roku.

Na familysearch.org oraz w Centrach Historii Rodziny wspólnoty mormonów dostępne są następujące księgi z tej parafii:
– księgi chrztów z lat 1676 – 1922, w tym online 1676 – 1910,
– księgi ślubów z lat 1676 – 1932, w tym wszystkie online,
– księgi pogrzebów z lat 1761 – 1925, w tym wszystkie online.
Uwaga praktyczna: wyszukując ksiąg na stronie familysearch.org należy przeszukać również katalog Chropaczów, gdzie znajduje się większość ksiąg bytomskich.

Na naszej stronie publikujemy duplikaty ksiąg parafialnych z lat:
– duplikaty ksiąg chrztów z lat 1806 – 1839, 1841 – 1869, 1871 – 1874,
– duplikaty ksiąg ślubów z lat 1800 – 1839, 1841 – 1845, 1847 – 1853, 1857 – 1866, 1868 – 1871, 1873-1874,
– duplikaty ksiąg pogrzebów z lat 1800 – 1874.

Należy zwrócić uwagę, że część ksiąg chrztów i pogrzebów podzielona jest na miasto (Stadt) i wieś (Land), przy czym występują braki w poszczególnych rocznikach.

W roku 1895 do parafii należały: Bytom (część wschodnia), fragment Brzezin (Birkenhain), Kolonia Górecko (Kolonie Goretzko), Łagiewniki (Lagiewnik, od 1904 Hohenlinde), Hubertushuette, Rozbark (Rossberg) i fragment Szarleja (Staedtisch Scharley). Parafia liczyła wtedy ponad 27 tys. wiernych oraz ponad 3 tys. innowierców (głównie żydów ponad 1800 osób i ewangelików prawie 1300 osób).

Poniżej zostaną omówione zmiany terytorialne i wyodrębnienia z parafii Wniebowzięcia NMP w Bytomu do początków XX wieku:
1. W 1852 r. dokonano pierwszego dużego wyodrębnienia z terenu parafii – utworzono wówczas parafię św. Barbary w Królewskiej Hucie, do której włączono Królewską Hutę, Górne i Średnie Łagiewniki, Górne i Średnie Hajduki, Świętochłowice, Chropaczów, Lipiny, Dwór Szarloty, Pnioki, Wolę Erdmanna. W 1872 r. wyodrębniono parafię św. Augustyna w Lipinach wraz z Chropaczowem (odłączonym w samodzielną placówkę w 1915). W 1889 r. utworzono drugą parafię w Królewskiej Hucie pw. św. Jadwigi, z której to w 1903 r. powstała kuracja, a następnie parafia w Wielkich Hajdukach (obecnie w Chorzowie Batorym). W 1894 r. usamodzielniła się parafia w Świętochłowicach. Księgi wszystkich wymienionych parafii przechowywane są w Archiwum Archidiecezjalnym w Katowicach.
2. W 1866 r. powstała kuracja, a od 1925 r. parafia św. Jana Chrzciciela w Goduli (Godullahuette), obejmująca także Chebzie (Morgenroth), Gute Hoffnungshuette, Sophieschacht i Paulusgrube, której księgi parafialne przechowywane są w Archiwum Archidiecezjalnym w Katowicach.
3. W 1869 r. powstała kuracja, a od 1884 r. parafia św. Józefa w Zgodzie (Eintrachthuette), obejmująca również następujące osiedla i miejscowości: Clarahuette, Ottiliengrube, Friedenshuette (Bytomski Czarny Las, następnie Polski Bytom, a od 1922 Nowy Bytom), Lythandragrube, Rosamundahuette, Czarny Las, Grenz Kolonie. Ksiegi tej parafii (oraz wyodrębnionej z niej w 1925 r. parafii św. Pawła w Nowym Bytomiu) przechowywane są w Archiwum Archidiecezjalnym w Katowicach.
4. W 1888 roku, została wyodrębniona z tej parafii druga parafia bytomska pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej, w skład której weszły zachodnia część Bytomia, Dąbrowa Miejska (Staedtisch Dombrowa), Szombierki (Schomberg), Orzegów, część Karbia (Theresiengrube, Staedtisch Karf), Nowy Dwór (Neuhof). W 1895 r. w tej nowej parafii mieszkało ponad 20,5 tys. katolików 1,9 tys. ewangelików i 1,2 tys. żydów.

Na familysearch.org oraz w Centrach Historii Rodziny wspólnoty mormonów dostępne są następujące księgi parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Bytomiu:
– księgi chrztów z lat 1886 – 1922, w tym online 1886 – 1910,
– księgi ślubów z lat 1889 – 1945,
– księgi pogrzebów z lat 1886 – 1922, w tym wszystkie online.

W kolejnych latach obie parafie bytomskie ulegały kolejnym podziałom ze względu na szybko wzrastającą liczbę ludności w tym zindustrializowanym obszarze:

W 1894 r. powstała parafia św. Jana Nepomucena w Łagiewnikach, wyodrębniona z parafii Wniebowzięcia NMP, której księgi prowadzone od 1895 r. przechowywane są w Archiwum Archidiecezjalnym w Katowicach.

Również w 1894 r. powstała parafia św. Michała Archanioła w Orzegowie, wyodrębniona z parafii Trójcy Przenajświętszej, której księgi prowadzone od 1895 r. przechowywane są również w Archiwum Archidiecezjalnym w Katowicach.

W 1904 r. powstała parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szombierkach, wyodrębniona z parafii Trójcy Przenajświętszej, której następujące księgi dostępne są na stronie familysearch.org oraz w Centrach Historii Rodziny wspólnoty mormonów:
– księgi chrztów z lat 1904 – 1926,
– księgi ślubów z lat 1904 – 1914,
– księgi pogrzebów z lat 1904 – 1922, w tym online 1914 – 1922.

W 1915 r. powstała parafia św. Jacka w Rozbarku, wyodrębniona z parafii Wniebowzięcia NMP, której następujące księgi dostępne są w Centrach Historii Rodziny wspólnoty mormonów:
– księgi chrztów z lat 1913 – 1921,
– księgi ślubów z lat 1913 – 1938,
– księgi pogrzebów z lat 1913 – 1922.