ASC Parafii Rzymskokatolickiej w Dębieńsku – wyłącznie Orzesze (Orzesche)

Przeglądaj on-line w usłudze Dropbox

Orzesze podzielone były pomiędzy dwie parafie. Większa część (z 1141 wiernymi w 1895 r. i kaplicą ku czci św. Wawrzyńca) należała do parafii śś. Piotra i Pawła we Włoszczycach, natomiast druga część (z 820 wiernymi) do parafii św. Jerzego w Dębieńsku. W tych parafiach należy szukać ksiąg za okresy inne niż wymienione poniżej.

Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach posiada następujące księgi metrykalne dla kuracji w Orzeszu utworzonej w 1906 roku:
– księgi chrztów z lat 1906-1932,
– księgi ślubów z lat 1906-1936,
– księgi pogrzebów z lat 1906-1946.

My publikujemy na naszej stronie duplikaty ksiąg chrztów, ślubów i pogrzebów z lat 1837-1848.