ASC Parafii Rzymskokatolickiej w Gierałtowicach

Przeglądaj on-line w usłudze Dropbox

Parafia rzymskokatolicka św. Katarzyny w Gierałtowicach istniała już w 1447 roku.

Archiwum Archidiecezjalne Archidiecezji Katowickiej posiada następujące księgi tej parafii:
– księgi chrztów 1756-1795, 1797-1924, w tym zdigitalizowane 1765-1795,
– księgi ślubów 1820-1969, w tym zdigitalizowane 1820-1879,
– księgi pogrzebów 1765-1865, 1872-1969, w tym zdigitalizowane 1765-1806.

Na naszej stronie publikujemy duplikaty ksiąg parafialnych z lat 1800-1874 (chrzty i pogrzeby) oraz śluby z lat 1801-1874.

W 1895 r. do parafii należały Gierałtowice, Chudów, Knurów i Krywałd, a parafia liczyła ponad 2,5 tysiąca wiernych.
Do czasów wojny trzydziestoletniej w Knurowie istniała samodzielna parafia (wskrzeszono ją ponownie w 1915 r. pod wezwaniem św. Cyryla i Metodego). Tamtejszy kościół św. Wawrzyńca (określany mianem Mater adiuncta) prowadził przez pewien okres własne księgi metrykalne, które przechowywane są w Archiwum Archidiecezjalnym Archidiecezji Katowickiej:
– księgi chrztów 1676-1718, 1916-1947,
– księgi ślubów 1676-1711, 1916-1946,
– księgi pogrzebów 1687-1718, 1916-1940.