ASC Parafii Rzymskokatolickiej w Kamieniu (Kamin)

Przeglądaj on-line w usłudze Dropbox

Początki parafii śś. Apostołów Piotra i Pawła w Kamieniu sięgają roku 1277. Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach posiada następujące księgi metrykalne:

– księgi chrztów z lat 1766-1907,

– księgi ślubów z lat 1766-1950,

– księgi pogrzebów z lat 1765-1911.

My publikujemy na naszej stronie duplikaty następujących ksiąg parafialnych:

– duplikaty ksiąg chrztów z lat 1807-1815, 1824-1829, 1836, 1844-1847, 1849-1873,

– duplikaty ksiąg ślubów z lat 1801-1829, 1836, 1842-1874,

– duplikaty ksiąg pogrzebów z lat 1801-1829, 1839-1874.

Miejscowości należące do parafii w Kamieniu w 1895 r.: Kamień (Kamin), Brzeziny (Birkenhain), Brzozowice (Brzezowitz), Blei Scharley, Samuelsglueck.

W 1893 r. wyodrębniła się z niej lokalia NMP Wspomożycielki Wiernych w Dąbrówce Wielkiej (Gross Dombrowka).