ASC Parafii Rzymskokatolickiej w Łące (Lonkau)

Przeglądaj on-line w usłudze Dropbox

Parafia rzymskokatolicka św. Mikołaja w Łące powstała przed 1449 rokiem.

Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach posiada następujące księgi metrykalne z tej parafii:
– księgi chrztów z lat 1664-1945, w tym zdigitalizowane z lat 1664-1910,
– księgi ślubów z lat 1664-1760, 1764-1948, w tym zdigitalizowane z lat 1664-1760, 1764-1910,
– księgi pogrzebów z lat 1766-1948, w tym zdigitalizowane z lat 1766-1910.
My publikujemy na naszej stronie duplikaty ksiąg chrztów, ślubów i pogrzebów z lat 1820-1874.