ASC Parafii Rzymskokatolickiej w Lipinach (Lipine)

Przeglądaj on-line w usłudze Dropbox

Parafia św. Augustyna w Lipinach powstała w 1872 r. jako kuracja wyodrębniona z parafii św. Barbary w Królewskiej Hucie (w 1888 stała się samodzielną parafią).

Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach posiada następujące księgi metrykalne:

– księgi chrztów z lat 1872-1946,

– księgi ślubów z lat 1872-1940,

– księgi pogrzebów z lat 1872-1933.

My publikujemy na naszej stronie duplikaty następujących ksiąg parafialnych:

– duplikaty ksiąg chrztów z lat 1872-1874,

– duplikaty ksiąg ślubów z lat 1873-1874.

Miejscowości należące do parafii w Lipinach w 1895 r.: Lipiny i Chropaczów (późniejsze Schlesiengrube).

W 1915 r. wyodrębniła się z niej lokalia MB Różańcowej w Chropaczowie.