ASC Parafii Rzymskokatolickiej w Miedźnej (Miedzna)

Przeglądaj on-line w usłudze Dropbox

Parafia rzymskokatolicka św. Klemensa w Miedźnej powstała przed 1325 rokiem.

Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach posiada następujące księgi metrykalne z tej parafii:
– księgi chrztów z lat 1695-1805, 1814-1931 w tym zdigitalizowane z lat 1734-1766,
– księgi ślubów z lat 1737-1938, w tym zdigitalizowane z lat 1737-1767,
– księgi pogrzebów z lat 1754-1948, w tym zdigitalizowane z lat 1754-1784.
My publikujemy na naszej stronie duplikaty ksiąg chrztów, ślubów i pogrzebów z lat 1817 oraz 1820-1874.

Parafia obejmowała w 1895 roku następujące miejscowości: Miedźną, Gilowice, Grzawę, Górę (Guhrau), Zawadkę, Międzyrzecze (Mezerzitz) i Frydek (Siegfriedsdorf mit Erdmannsbruch).