ASC Parafii Rzymskokatolickiej w Mikołowie (Nikolai)

Przeglądaj on-line w usłudze Dropbox

Parafia rzymskokatolicka św. Wojciecha w Mikołowie powstała przed 1222 rokiem.

Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach posiada następujące księgi metrykalne z tej parafii:
– księgi chrztów z lat 1679-1911, w tym zdigitalizowane z lat 1679-1777,
– księgi ślubów z lat 1679-1774, 1795-1903, w tym zdigitalizowane z lat 1679-1774,
– księgi pogrzebów z lat 1751-1765, 1801-1929, w tym zdigitalizowane z lat 1751-1765.

Archiwum to posiada również odrębne księgi metrykalne dla następujących miejscowości:
– Gostyń (chrzty 1822-1875, śluby 1825-1881, pogrzeby 1823-1876),
– Kamionka (chrzty 1822-1887, śluby 1825-1881, pogrzeby 1823-1876),
– Łaziska Górne (chrzty 1822-1938, śluby 1825-1881, pogrzeby 1823-1876),
– Śmiłowice (chrzty 1822-1901, śluby 1825-1881, pogrzeby 1823-1876),
– Wyry (chrzty 1822-1875, śluby 1825-1881, pogrzeby 1823-1876).

My publikujemy na naszej stronie duplikaty ksiąg chrztów, ślubów i pogrzebów z lat 1820-1874.

Do parafii należały w 1895 r. oprócz Mikołowa: Stara Kuźnica (Althammer), Ligota (Ellgoth), Gostyń, Kamionka, Łaziska Górne, Średnie i Dolna, Brada, Śmiłowice, Wilkowyje i Wyry oraz dzisiejsze dzielnice południowe Katowic: Panewniki i Kokociniec, Piotrowice, Kostuchna, Ochojec, Podlesie Śląskie i Zarzecze.

W 1902 roku wyodrębniono parafię w Panewnikach wraz z Piotrowicami, Kostuchną i Ochojcem.