ASC Parafii Rzymskokatolickiej w Mikulczycach (Mikultschütz)

Przeglądaj on-line w usłudze Dropbox

Parafia NMP i św. Wawrzyńca w Mikulczycach powstała przed 1326 r. Na familysearch.org oraz w Centrach Historii Rodziny wspólnoty mormonów znajdziemy następujące księgi:

– księgi chrztów 1745-1923, w tym online 1842-1912,

– księgi ślubów 1745-1921, w tym online 1913-1921,

– księgi pogrzebów 1745-1922, w tym online 1855-1920.

My publikujemy na naszej stronie duplikaty ksiąg parafialnych z następujących lat:

– duplikaty ksiąg ślubów 1800-1874,

– duplikaty ksiąg pogrzebów 1852-1863, 1873-1874.

Parafia ta obejmowała jedynie wieś Mikulczyce.