ASC Parafii Rzymskokatolickiej w Studzionce (Staude)

Przeglądaj on-line w usłudze Dropbox

Parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Studzionce powstała przed 1326 rokiem.

Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach posiada następujące księgi metrykalne z tej parafii:
– księgi chrztów z lat 1766-1808, 1811-1922,
– księgi ślubów z lat 1841-1949,
– księgi pogrzebów z lat 1765-1851, 1860-1949.

My publikujemy na naszej stronie duplikaty ksiąg chrztów, ślubów i pogrzebów z lat 1828-1874.

Do parafii w 1895 r. należały poza Studzionką także: Adelajdy, Stenclówka, Czarne Doły, Alterhof, Borki, Konradów, Średni i Mały Dwór.