ASC Parafii Rzymskokatolickiej w Wiśle Małej (Deutsch Weichsel)

Przeglądaj on-line w usłudze Dropbox

Parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Jakuba Większego w Wiśle Małej powstała przed 1326 rokiem.

Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach posiada następujące księgi metrykalne z tej parafii:
– księgi chrztów z lat 1695-1763, 1766-1857, w tym zdigitalizowane z lat 1695-1763,
– księgi ślubów z lat 1693-1706, 1718-1762, 1766-1892, w tym zdigitalizowane z lat 1693-1706, 1718-1762,
– księgi pogrzebów z lat 1719-1763, 1766-1949, w tym zdigitalizowane z lat 1719-1763.

My publikujemy na naszej stronie duplikaty ksiąg chrztów, ślubów i pogrzebów z lat 1818-1874.